• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

Laureāts

Laureāts

"KULDĪGAS NOVADA JAUNATNES  SPORTA LAUREĀTS 2016" 

NOLIKUMS 

1. Mērķis un uzdevums.
1.1. Apbalvot 2016.gada labākos Kuldīgas novada jaunatnes sportistus un viņu trenerus.
1.2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2016.gadā.
1.3. Stimulēt jaunos sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei.

2. Pasākuma vadība.

Pasākumu vada Kuldīgas novada Sporta skola sadarbībā ar Kuldīgas novada Domi.

3. Laiks un vieta.

Svinīgais pasākums "Kuldīgas novada Jaunatnes sporta laureāts 2016" notiks 2017.gada 27.janvārī

 pl. 18.00 Kuldīgas Kultūras centrā Raiņa ielā 21.

4. Dalībnieki:
4.1. Apbalvoti tiek Kuldīgas novada iedzīvotāji - vispārizglītojošo mācību iestāžu un sporta skolas audzēkņi .
4.2. Apbalvojumus saņem visi sporta veidu pārstāvji,  kuri 2016.gadā

  • Piedalījušies Eiropas un Pasaules oficiālajos čempionātos;
  • Izcīnījuši 1.-3.vietu Latvijas Republikas oficiālajos čempionātos;
  • Ir Latvijas izlases dalībnieki.

4.3. Apbalvojumus saņem :

  • Laureātu treneri;
  • Jaunatnes sporta atbalstītāji.

5. Apbalvošana.
"Kuldīgas novada Jaunatnes sporta laureāts 2016" apbalvošanai izvirzītos sportistus apbalvo ar Kuldīgas novada sporta piemiņas balvu, laureātu trenerus un sporta atbalstītājus – ar piemiņas balvu.