• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

2022./2023.

2022./2023.

Untitled skola 2 

Infografika gala variants

N O L I K U M I

 

Skolu sports I. semestris 

 

Sacensību sākums plkst. 10.00

 

 

 

1.     Futbols                    (A. Grundmaņa stadions)  

 

 Sacensību sarīkošanas kārtība

 

Spēles notiek pēc futbola 7:7 noteikumiem.

 

Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus.

 

Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu. Ja tas vienāds divām komandām, augstāku vietu ieņem savstarpējās spēles uzvarētājs. Ja punktu skaits vairākām komandām vienāds, augstāku vietu ieņem komanda, kurai:

 

a)            labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

 

b)            labāka vārtu attiecība visās spēlēs.

 

Sacensību dalībnieki - 

 

2007-2008 zēni un meitenes

 

2009-2010   zēni un meitenes

 

Komandā 10 spēlētāji, viens pārstāvis un laukuma tiesnesis.

 

  1. Rudens Stafetes (Pilsētas estrāde)  27.09.2022.

 

Sacensību sarīkošanas kārtība

 

     2.-3.klase                   8 x 300 m                   4 z + 4 m

 

     4.-5.klase                   8 x 500 m                   4 z + 4 m

 

      6.-7.klase                  8 x 500 m                   4 z + 4 m

 

     8.-9.klase                   8 x 500 m                   4 z + 4 m

 

     10.-12.klases               8 x 500 m                             4 z + 4 m

 

Skriešanas secība – meitene, zēns, meitene, zēns, utt..

 

Stafešu maiņa notiks ar stafešu kociņiem.

 

  1. Peldēšana (KNSS peldbaseins)  11.10.2022.

 

2003.-2006.  - 2 x 25m zēni un meitenes

 

2007.-2008. – 2 x 25m zēni un meitenes

 

2009.-2010. – 2 x 25m zēni un meitenes

 

2011. un jaun. – 25m zēni un meitenes

 

  1. Basketbols  (Virkas iela)  08.11.2022.

 

3x3 Basketbols

 

2003.-2006. g. zēnu un meiteņu komandas

 

2007. -2009. g. zēnu un meiteņu komandas

 

Oficiālie FIBA basketbola noteikumi ir spēkā visās spēles situācijās, izņemot tajās, kuras ir minētas 3X3 spēles noteikumos.

 

1.Laukums.

 

1.1 Spēle tiks spēlēta uz puses no basketbola laukuma, uz kura atrodas viens basketbola grozs.

 

1.2 Laukuma izmēri atbilst standarta basketbola laukumam, ieskaitot soda metiena līniju (5.80m), divu punktu līniju (6.75m) un pusapļa līniju, kas atrodas zem groza. 2.Komandas.

 

2.1 Katra komanda sastāv no četriem spēlētājiem (trīs spēlētāji atrodas laukumā un viens rezervē).

 

3. Spēles tiesneši.

 

3.1 Spēli vada viens laukuma tiesnesis un sekretariāta pārstāvis. Piezīme: organizatori var nozīmēt divus laukuma tiesnešus.

 

4.2 Ar izlozes palīdzību tiks izlozēta tā komanda, kura uzsāks spēli.

 

5. Punktu skaitīšana.

 

5.1 Katrs sekmīgs metiens no laukuma divpunktu metienu zonas tiek novērtēts ar 1 punktu.

 

5.2 Katrs veiksmīgs metiens no laukuma trīspunktu metienu zonas tiek novērtēts ar 2 punktiem.

 

5.3 Katrs sekmīgs soda metiens tiek novērtēts ar 1 punktu.

 

6. Spēles laiks/ Spēles uzvarētājs

 

6.1 Spēles laiks ir šāds: Viens periods ar 8 minūšu spēles laiku. Spēles laiks netiek apstādināts, kad bumba ir mirusi, kā arī soda metienu situācijās.

 

6.2 Komanda uzvar spēli, ja ir pirmā sasniegusi 16 punktu vai vairāk pirms spēles laiks ir beidzies. Šis noteikums ir spēkā tikai pamatlaikā, nevis iespējamā spēles papildlaikā.

 

6.3 Ja, spēles laikam beidzoties, rezultāts ir neizšķirts, tiek spēlēts papildlaiks. Intervāls starp pamatlaiku un papildlaiku ir viena minūte. Tā komanda, kura pirmā gūst grozu papildlaikā, uzvar spēlē.

 

7. Piezīmes/ Soda metieni.

 

7.1 Komandas piezīmju norma ir 6 (sešas) piezīmes, ar septīto (7) komandas piezīmi tiek mests viens soda metiens.

 

7.2 Sods metienā divpunktu metienu zonā tiek sodīts ar vienu (1) soda metienu.

 

7.3 Sods metienā trīspunktu metienu tiek sodītas ar diviem (2) soda metieniem.

 

7.4 Sods metienā, ja metiens ir bijis veiksmīgs, tiek sodīts ar vienu (1) soda metienu.

 

7.5 Sods, kas nav veikts metiena brīdī, un komandai ir piezīmju norma, tiek sodīts ar vienu(1) soda metienu.

 

8. Laika vilcināšana.

 

8.1 Laika vilcināšana vai nevēlēšanās spēlēt aktīvi uz grozu un nemest tajā ir pārkāpums.

 

9. Kā bumba tiek izspēlēta.

 

9.1 Pēc katra veiksmīga metiena pa grozu vai veiksmīga soda metiena: spēlētājs no komandas, kurai tikko tika iemests grozs, atsāk spēli, driblējot vai piespēlējot bumbu no pusapļa, kas atrodas zem groza (nevis gala līnijas) uz vietu laukumā ārpus trīspunktu metienu zonas. Aizsardzības spēlētāji nedrīkst spēlēt uz bumbu, ja tā atrodas pusaplī zem groza.

 

9.2 Sekojot katram neveiksmīgam metienam pa grozu vai neveiksmīgam soda metienam: Ja uzbrūkošā komanda izcīna bumbu, tā var turpināt uzbrukt uz grozu neaizejot aiz trīspunktu metienu zonas. Ja aizsargājošā komanda izcīna bumbu, tai noteikti jāaizvada bumba aiz trīspunktu metienu zonas (driblējot vai piespēlējot bumbu).

 

9.3 Sekojot bumbas atņemšanai vai pārķeršanai: Ja tas notiek divpunktu metienu zonā, komandai noteikti jāaizvada bumba aiz trīspunktu metienu zonas (driblējot vai piespēlējot bumbu).

 

9.4 Pēc bumbas kontroles zaudēšanas bumbas ievadīšana spēlē visās situācijās, izņemot gūtiem punktiem, notiek laukuma augšdaļā trīspunktu metienu zonā, piespēlējot to pretiniekam un atgūstot bumbu atpakaļ („bumbas čekošana”).

 

9.5 Spēlētājs atrodas ārpus divpunktu metienu zonas tad, kad pilnībā ar abām kājām atrodas aiz trīspunktu metiena līnijas.

 

9.6 Strīdus bumbas situācijā komandai, kura aizsargājās, tiek piešķirta bumbas kontrole.

 

10. Spēlētāju maiņas. Spēlētāju maiņas ir atļautas pie katras „mirušas” bumbas (tad, kad laiks neiet).

 

     Vērtēšana

 

Komandas vietu apakšgrupā noteiks pēc sekojoša principa:

 

       * par uzvarētu spēli - 1. punkts;

 

       * par zaudējumu - 0 punkti:

 

    * ja divām vai vairākām komandām sakrīt punktu skaits, tad augstākās vietas ieguvēju nosaka: 

 

•   uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

 

•   iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs;

 

•   iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs;

 

•   ja visi rādītāji apakšgrupās ir vienādi, tad katras komandas vienam spēlētājam jāizpilda pa trim soda metieniem vienu vai vairākas kārtas;

 

  1. Veiklības stafetes   (Kuldīgas vieglatlētikas manēža)  15.11.2022.

 

Komandā piedalās 5 zēni un 5 meitenes

 

2011. un 2012. g.

 

2013. un 2014.g.

 

Visas komandas izpilda 6 stafetes. Ar stafešu aprakstiem varēs iepazīties 1 stundu pirms sacensību sākuma. Stafetēs būs iekļauti dažādi veiklības vingrinājumi, vingrinājumi ar bumbām un citu inventāru, kas ir iekļauts skolu programmās.

 

APBALVOŠANA

 

Tiek apbalvota 1.-3.vieta katrā vecuma grupā ar diplomiem un medaļām.

 

PIETEIKŠANĀS

 

Informācija par pieteikšanos tiks izsūtīta visu Kuldīgas novada skolu sporta skolotājiem nedēļu pirms attiecīgo sacensību sākuma datuma.

exel.jpgKuldīgas novada skolu sacensības peldēšanā 2022 - rezultāti

exel.jpg Kuldīgas novada skolu rudens stafete 2022 - rezultāti