Kontakti

Kuldīgas novada Sporta skola

Tālrunis: + 371 63321942
Fakss : + 371 63321949
E-pasts: kuldiga.sp.skola@inbox.lv
Dzirnavu 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Rekvizīti:

Maksātājs:
Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga LV-3301

Banka: A/S "SEB Banka", Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV26UNLA0011001130401

Pagastu sporta organizatori

Kabiles pagasts
Zigmunds Blinds
tālr. 26559820
e-pasts: blinds62@inbox.lv

Kurmāles pagasts
Aina Sļisarenko
tālr. 29257707
e-pasts: aina04@inbox.lv

Padures pagasts
Inese Dūdiņa
tālr. 29331759
e-pasts: inesedudina@inbox.lv

Rumbas pagasts
Baiba Rozevska
tālr. 2610191
e-pasts: b.rozevska@gmail.com

Snēpeles pagasts
Jānis Muižarājs
tālr. 28761112
e-pasts: j.muizarajs@inbox.lv

Turlavas pagasts
Džanita Freija
tālr. 29419808
e-pasts: dzanita68@inbox.lv

Vārmes pagasts
Sandra Putniece
tālr. 26390117
e-pasts: varme@kuldiga.lv

Īvandes pagasts
Inta Lampa
tālr. 26094780
e-pasts: inta.lampa@inbox.lv

Gudenieku pagasts
Olita Ulmkalne
tālr. 29266724
e-pasts: olita-u1@inbox.lv

Pelču pagasts
Edīte Krasnopa
tālr. 26354396
e-pasts: edite.krasnopa@kuldiga.lv

Kuldīgas novada Sporta skola
Ilze Stukule
tālr. 29102606
e-pasts: ilze.st@inbox.lv

Kuldīgas novada Sporta skola
Inita Šneidere
tālr. 29555220
e-pasts: sneidereinita@inbox.lv

Adrese

Tālrunis: + 371 63321942
Fskss : + 371 63321949
E-pasts: kuldiga.sp.skola@inbox.lv
Dzirnavu 13, Kuldīga, LV-3301