Novuss sievietēm 4.novembrī Kuldīgas novusa klubs rīko atklāto čempionātu novusā sievietēm

novus

Kuldiga.novuss.sievietes

Nolikums sievas 2018 page0001