• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

Kuldīgas novada Goda balva pasniegta volejbola trenerei Rudītei Kronlakai un riteņbraucējam Arvim Sprudem

4. maijā Kuldīgas jauniešu mājā norisinājās Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšana. Tajā par ieguldījumu novada attīstībā sveica 11 cilvēkus, tostarp Kuldīgas novada sporta skolas volejbola treneri Rudīti Kronlaku un riteņbraucēju Arvi Sprudi.

Kuldīgas novada sporta Skrundas valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja, skolas trenere Rudīte Kronlaka Goda balvu saņem par godprātīgu un atbildīgu darbu iedzīvotāju labā.

Rudītes Kronlakas sirdslieta ir volejbols – paralēli darbam ar iedzīvotājiem viņa turpina volejbola treneres darbu Kuldīgas novada sporta skolā. Viņas ieguldījums volejbola trenera darbā ir nenovērtējams – vairāku paaudžu sportisti ir trenējušies viņas vadībā un guvuši lieliskus rezultātus volejbolā gan novada, gan valsts mērogā.

R. Kronlaka kopš izveidošanas godprātīgi un atbildīgi vada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Skrundā, strādājusi pie centra izveidošanas. Darbojoties klientu apkalpošanas centrā, Rudīte ik dienu tiekas ar iedzīvotājiem, iedziļinās un palīdz atrisināt viņu problēmas, arī sniedz padomus sarežģītās situācijās. Tuvākie cilvēki zina teikt, ka Rudīte neprot sēdēt mierā – viņa visu laiku kaut ko dara, labprāt rosās dārzā, izaudzējot ģimenei ogas un citus labumus. Brīvie brīži tiek veltīti ģimenei, bet jo īpaši trīs mazbērniem Kārlim, Līvai un Odrijai, kas Rudītei ir ļoti mīļi.

Savukārt Arvis Sprude ikdienā vada sporta stundas Kuldīgas 2. vidusskolā, ar savu piemēru un azartu iedvesmojot audzēkņus – bērnus un jauniešus. Paralēli pamatdarbam viņš aizraujas ne tikai ar riteņbraukšanu, bet arī ar tautiskajām dejām. Piedaloties dažādās starptautiskās ultrariteņbraukšanas sacensībās un gūstot tajās vērā ņemamus panākumus, A. Sprude ir pierādījis savas spējas un uzņēmību un reizē arī veicinājis Kuldīgas novada atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Šajā pavasarī sportists rīkoja 24 stundu labdarības akciju, minoties ar stacionāro velotrenažieri, lai vāktu līdzekļus mūsdienīga sporta inventāra iegādei savu audzēkņu vajadzībām, tā uzlabojot mācību stundu kvalitāti. Pašlaik Arvis kopā ar kolēģiem ir iesaistījies sporta stundu mācību satura “Skola 2030” videomateriālu filmēšanā, rādot piemēru sporta skolotājiem visā Latvijā.

Līdzcilvēki raksturo Arvi kā enerģisku, uzņēmīgu, mērķtiecīgu, neatlaidīgu un iedvesmojošu. Bet pats sportists norāda, ka viņu motivē izaicinājumi: “Ja kāds man teiks, ka tas ir neiespējami un tu to nevari izdarīt, es centīšos pierādīt pretējo.” Viņš arī tic, ka katrā no mums mīt kripatiņa drosmes, un ir svarīgi, ka atrodam sev blakus pareizos cilvēkus, kuri atbalsta mūs arī tad, ja kas neizdodas. Arvim lielu atbalstu sniedz ģimene un atsaucīgie darba kolēģi.

Priecājamies par R. Kronlakas un A. Sprudes saņemtajām balvām!