Kuldīgas novada čempionāts

 

 

KULDĪGAS  NOVADA ČEMPIONĀTA

N O L I K U M S

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Mērķis - sekmēt sporta attīstību un popularitāti Kuldīgas novadā.
1.2. Uzdevumi - noskaidrot labākās Kuldīgas novada komandas un individuālos sportistus;
-veicināt aktīvu dzīves veidu Kuldīgas novada iedzīvotāju vidū, piesaistot skatītājus, jaunatni.
 
2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1. Par sacensību sarīkošanu atbild Kuldīgas novada sporta skola.
2.2. Par sacensību sekmīgu  norisi, atbilstoši sacensību nolikumam un sporta veidu noteikumiem  atbild  sporta veida galvenais tiesnesis vai pašvaldības sporta organizators .
 
3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
 Sacensības notiek Kuldīgas novada sporta skolas, novada pašvaldību sporta bāzēs atbilstoši sporta veidu nolikumiem (pielikums).
 
4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
 Sacensībās piedalās Kuldīgas novada darba kolektīvos strādājošie un  novadā deklarētie iedzīvotāji atbilstoši sporta veidu nolikumiem no 16 gadu vecuma.
 
5. PIETEIKUMI
5.1. Pieteikums jāparaksta organizācijas vadītājam, norādot kontaktpersonas vārdu, uzvārdu.
5.2. Par veselības stāvokli un atbilstību izvēlētajai slodzei atbild čempionāta dalībnieki, to apstiprinot ar parakstu pieteikumā.
 
6. PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI
6.1. Dalības maksa par piedalīšanos Kuldīgas novada atklātajā čempionātā nosaka sporta veida nolikums.
6.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Kuldīgas novada atklātajā čempionātā sedz komandējošā organizācija.
6.3. Sacensību dalībniekiem jāievēro attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.
 
7. APBALVOŠANA
Sacensībās  1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām, diplomiem un individuālie sportisti tiek apbalvoti ar   medaļām un diplomiem.

2017.gada nolikumi un rezultāti

Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā

Rezultāti

Nolikums

Kuldīgas novada atklātais dubultspēļu čempionāts vīriešu pāriem novusā

Nolikums

Kuldīgas novada atklātais dubultspēļu čempionāts sieviešu pāriem novusā

Nolikums

Rezultāti

Kuldīgas novada atklātais dubultspēļu čempionāts jauktajiem pāriem novusā

Nolikums