Peldētapmācība bērniem Kuldīgas peldbaseinā iespējams pieteikties uz peldētapmācību dažādos vecumos pie treneriem

PELDETAPMACIBA Kuldiga 1

PELDETAPMACIBA Kuldiga 2