Kuldīgas novada sporta laureāts

 

"KULDĪGAS NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2016"

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums.

1.1.       Apbalvot 2016.gada labākos Kuldīgas novada sportistus un sporta darbiniekus.

1.2.       Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2016.gadā .

1.3.       Stimulēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei.

2. Pasākuma vadība.

Pasākumu vada Kuldīgas novada Sporta skola, sadarbībā ar Kuldīgas novada Domi.

3. Laiks un vieta.

Svinīgais pasākums ‘’Kuldīgas novada sporta laureāts 2016’’ notiks 2017.gada 13.janvārī plkst. 19.00 Kuldīgas Kultūras centrā.

4. Dalībnieki:

4.1.       Apbalvoti tiek sportisti no 18 gadu vecuma.

4.2.       Apbalvojumus saņem  sporta veidu pārstāvji, kuri:

 • Piedalījušies Eiropas un Pasaules oficiālajos čempionātos olimpiskajos sporta veidos;
 • Piedalījušies  Eiropas un Pasaules oficiālajos čempionātos ;
 • Piedalījušies Olimpiskajās spēlēs;
 • Izcīnījuši 1.-3.vietu Latvijas Republikas oficiālajos čempionātos un 1.-6.vietu Latvijas IV Olimpiādē, pārstāvot Kuldīgas novadu;
 • Izcīnījuši 1.vietu Latvijas Sporta Veterānu Savienības 53.sporta spēlēs un Latvijas Republikas sporta veterānu oficiālajos  čempionātos, pārstāvot Kuldīgas novadu;
 • Ir Latvijas izlases dalībnieki.

4.3.       Apbalvojumus saņem :

 • Gada sportists/sportiste;
 • Par mūža ieguldījumu sportā ;
 • Sporta klubs;
 • Sporta atbalstītājs;
 • Gada treneris;
 • Tautas sporta pasākums.

5. Apbalvošana.

"Kuldīgas novada sporta laureāts 2016" apbalvošanai izvirzītos sportistus un sporta darbiniekus apbalvo ar Kuldīgas novada sporta piemiņas balvām un/vai  atzinības rakstiem.